Newsletter for TYYNI X players

by | Apr 13, 2023

Newsletter for all TYYNI X players. Including some important information concerning some changes in pools/courses, updating personal details etc. In English first and in Finnish below the picture.

Uutiskirje kaikille TYYNI X pelaajille. Sisältää tärkeää tietoa lohko-/ratamuutoksista, omien tietojen päivittämisestä jne. Suomenkielinen teksti kuvan alapuolella.

 

 

POOL AND COURSE CHANGES

Due the uneven amount of registered players in pools, low amount of registered juniors and number of waitlisted players in some divisions, we have made some changes to pool and course assignments.

After these changes TYYNI X will be played at FIVE different courses and with FIVE pools as the original plan was to go with six courses and pools. Talma Disc Golf Course will not be played in the main event, but there will be some side events during Tyyni week.

The five courses included in main event are Sibbe Disc Golf, Nevas Golf, Kartano, Ford DGP and Keinukallio. Of course changing from six courses to five courses affected also on the courses pools play. Updated course assignment can be seen in the picture below.

Junior divisions are now moved to play in the same pool with MA2 and FA2.

With these changes we also got all waitlisted players promoted to the event and there are spots available in all divisions.

If you want to change your division or even withdraw from the event due these pool and course changes, contact mike@nbdg.fi by email.

All these changes will be updated to tyyni.com website today.

 

 

OTHER IMPORTANT THINGS

PERSONAL DETAILS
If you need or want to update your personal details, change your tee-off song or take part to the Tyyni Ace Pool, you can do it through Disc Golf Scene, at Tyyni X registration page.

METRIX ACCOUNT
The official score keeping platform in Tyyni X will be Disc Golf Metrix. If you don’t have an account there already, you should create one. An account is required for keeping the scores and veryfying your own score. Also tee-times and event notifications will be done in Metrix.

PDGA MEMBERSHIP
Remember that your PDGA membership must be valid to play in Tyyni X (Finnish players: SFL competition license required). Take care of your membership if it not done yet.

TYYNI SIDE EVENTS
We will soon open Metrix pages for all Tyyni side events (Tyyni One Round, Tyyni After Dawn, Tyyni Evening Doubles). Follow the official Tyyni channels (www.tyyni.com, Latitude 64 Tyyni in Facebook) to keep updated.

QUESTIONS
If you have any questions concerning Tyyni, don’t hesitate contact Tournament Director Mikko Wikman by email (mike@nbdg.fi)

LOHKO- JA RATAMUUTOKSIA

Lohko- ja ratajaon osalla tehdään hieman muutoksia. Muutosten syynä on pelaajien epätasainen jakautuminen alkuperäisiin lohkoihin, vähäinen junioripelaajien määrä ja parissa luokassa jonoon päätyneet pelaajat. 

Näiden muutosten myötä TYYNI X tullaan pelaamaan VIIDESSÄ lohkossa ja VIIDELLÄ eri radalla, alkuperäisen kuuden lohkon ja radan sijasta. Talman frisbeegolfrata jää pois pääkilpailuista, mutta siellä tullaan pelaamaan Tyyni oheiskilpailuja.

Viisi pääkilpailussa pelattavaa rataa ovat Sibbe Disc Golf, Nevas Golf, Kartano, Ford DGP ja Keinukallio. Vaihto kuudesta lohkosta ja radasta viiteen vaikutti luonnollisesti myös jonkin verran pelattaviin ratoihin. Muutokset on nähtävillä yllä olevassa kuvassa. 

Junioriluokat on yhdistetty pelaamaan samassa lohkossa MA2- ja FA2-luokkien kanssa.

Näiden muutosten myötä kaikki jonotuslistalla olleet pelaajat nousivat mukaan kilpailuun ja kaikissa luokissa on vielä paikkoja avoinna. 

Mikäli näiden muutosten myötä haluat vaihtaa luokkaa tai mahdollisesti jopa perua osallistumisen, ota yhteyttä sähköpostilla mike@nbdg.fi.

Tulemme päivittämään muutokset tyyni.com sivulle tämän päivän aikana.

 

MUITA TÄRKEITÄ ASIOITA

OMAT TIEDOT
Jos sinun tarvitsee päivittää omia tietoja, haluat vaihtaa tee-off biisiä tai vaikka osallistua Tyyni Ace Pooliin, voit tehdä sen itse suoraan Disc Golf Scenen kautta, kirjautuneena sisään Tyyni X rekisteröintisivulle.

METRIX TUNNUKSET
Virallinen tuloskirjanpito tullaan tekemään Metrixin kautta. Mikäli sinulla ei ole vielä Metrix-tiliä, käy luomassa sellainen. Tiliä tarvitaan tulosten kirjaamiseen ja oman tulosrivin allekirjoittamiseen. Myös lähtöajat ja muu kilpailua koskeva tiedotus tulee tapahtumaan Metrixissä.

SFL KILPAILULISENSSI / PDGA JÄSENYYS 
Muistathan, että kilpailuun osallistumiseen vaaditaan suomalaisilta pelaajilta SFL:n kilpailulisenssi (ulkomaalaisilta PDGA jäsenyys). Mikäli sinulla ei ole vielä kilpailulisenssiä, hoida se kuntoon hyvissä ajoin ennen kilpailua. Lisätietoja saat tarvittaessa Suomen frisbeegolfliiton sivuilta tai omasta lähiseurasta.

TYYNI OHEISKILPAILUT
Tulemme lähiaikoina avaamaan Metrix-sivut Tyyni oheiskilpailuille (Tyyni One Round, Tyyni After Dawn, Tyyni Evening Doubles). Seuraa virallisia tiedotuskanavia (www.tyyni.com, Latitude 64 Tyyni Facebookissa), jotta pysyt ajan tasalla.

KYSYMYKSIÄ?
Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla sähköpostilla yhteydessä kilpailunjohtaja Mikko Wikmaniin (mike@nbdg.fi).